KHU DU LỊCH

  • LÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
    Tháng 9-2010 tại Đồng Mô đã khai trương Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi tái hiện nền văn hóa độc đáo của 54 dân tộc trong đại gia đình dân tộc…
«  < 5 6 7