LỄ HỘI

  • LỄ HỘI HARI RAYA AIDILFITRI TẠI BRUNEI
    Sau tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, lễ hội Hari Raya Aidilfitri tiếp theo tại Brunei như dịp “mừng công” cho một tháng “khiết tịnh” với nhiều nỗ lực…