LỄ HỘI

  • LỄ HỘI "ÔM - HÔN" OMED-OMEDAN (INDONESIA)
    Lễ hội Omed-omedan xem ra khá lành mạnh và không có gì dung tục, đã góp phần gắn kết xã hội, nâng đỡ tinh thần người trẻ khi chắp cánh cho tình yêu thăng hoa…