DI TÍCH - BẢO TÀNG

  • VƯỜN QUỐC GIA KOMODO (INDONESIA)
    Điều khiến cho Vườn quốc gia Komodo trở nên nổi tiếng chính là những con rồng Komodo trong đời sống hoang dã, một loài thằn lằn còn sót lại từ thời tiền sử…