KHU DU LỊCH

  • TAMAN MINI INDONESIA INDAH - INDONESIA THU NHỎ
    Taman Mini Indonesia Indah hay Beautiful Indonesia Miniature Park trong tiếng Anh là công viên thu nhỏ Indonesia, mở ra tầm nhìn bao quát về đất nước “vạn đảo”…