LỄ HỘI

  • THÁNG MƯỜI VỚI LỄ HỘI ẨM THỰC MALAYSIA
    Là một quốc gia đa sắc tộc, Malaysia sở hữu nhiều các sự kiện văn hóa đặc sắc, nổi bật có thể kể đến lễ hội ẩm thực Malaysia diễn ra trong suốt tháng Mười…