DI TÍCH - BẢO TÀNG

  • BẢO TÀNG QUỐC GIA (YANGON - MYANMAR)
    Bảo tàng Quốc gia Myanmar được xây dựng năm 1996 là một tòa nhà năm tầng nguy nga, giới thiệu bộ sưu tập phong phú về lịch sử và văn hóa của đất nước Myanmar…