KHU DU LỊCH

  • BAGAN - VÙNG ĐẤT BỊ BỎ QUÊN (MYANMAR)
    Cách trung tâm Mandalay 145km về phía Tây Nam, Bagan là một thị trấn nhỏ thuộc vùng Mandalay với diện tích chừng 25 dặm vuông - một khu vực khảo cổ nổi tiếng…