LỄ HỘI

  • TAONG PUTIK - LỄ HỘI BÙN TẠI PHILIPPINES
    Trong số lễ hội ở Philippines, tiêu biểu nhất phải kể đến lễ hội bùn của người Công giáo được tổ chức tại làng Biblicat thuộc thị trấn Aliaga, tỉnh Nueva Ecija…