THẮNG CẢNH

  • KỲ BÍ NÚI LỬA TAAL (PHILIPPINES)
    Taal là quần thể cảnh quan đặc sắc thuộc tỉnh Batangas, gồm hệ thống 47 miệng núi lửa và hồ nước hình thành từ nhiều hồ nhỏ do những ngọn núi lửa đã tắt tạo nên…