DI TÍCH - BẢO TÀNG

  • BẢO TÀNG SÁP - IMAGES OF SINGAPORE
    Tại “Images of Singapore”, lịch sử hình thành và phát triển xã hội Singapore từ thế kỷ 14 đến nay đã được giới thiệu, bằng công nghệ tạo hình sáp khá độc đáo…