LỄ HỘI

  • SONGKRAN - LỄ HỘI MỪNG NĂM MỚI THAILAND
    Songkran là hội Tết cổ truyền và mừng năm mới của đất nước Thailand, là thời điểm để người Thái tỏ lòng tôn kính Đức Phật và trọng thị đối với người cao tuổi…