LÀNG NGHỀ

  • THẮM MÃI LÀNG Ô BO SANG (CHIANG MAI)
    Chiang Mai được biết đến với những sản phẩm thủ công độc đáo, trong đó hấp dẫn nhiều khách du lịch phải kể đến những chiếc ô (dù) được sản xuất từ làng Bo Sang…