DI TÍCH - BẢO TÀNG

  • KHU DI TÍCH ĐẠI HOÀNG CUNG THAILAND (BANGKOK)
    Đại Hoàng cung Thailand là một phức hợp các công trình kiến trúc gồm cung điện Chitralada, quốc tự Wat Phra Kaew, Chakri Mahaprasad, cung điện Hoàng gia và cung điện