ĐIỂM HẸN TÂM LINH

  • WAT RONG KHUN - NGÔI CHÙA TRẮNG TINH KHIẾT
    Wat Rong Khun hay Chùa Trắng là một công trình tôn giáo mới được xây dựng trong thời gian gần đây, đặc biệt với màu trắng tinh khiết và lối kiến trúc độc đáo…