KHU DU LỊCH

  • VƯỜN NHIỆT ĐỚI NONG NOOCH (THAILAND)
    Suan Nong Nooch là một vườn thực vật nhiệt đới (Tropical Botanical Garden) lớn và đẹp bậc nhất Đông Nam Á, được mở cửa cho công chúng thưởng lãm từ năm 1980…