thu nhỏ | phóng to

24/11/2011

HÁT XOAN (PHÚ THỌ - VIỆT NAM) ĐƯỢC UNESCO CÔNG NHẬN DI SẢN CẦN BẢO VỆ KHẨN CẤP


Vào lúc 12 giờ 05 giờ Bali tức 11giờ 05 giờ Việt Nam ngày 24-11-2011, Ủy ban Liên Chính phủ công ước 2003 UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trong phiên họp tổ chức tại Bali (Indonesia), đã công nhận Hát Xoan của Phú Thọ - Việt Nam là Di sản cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là danh hiệu dành cho một di sản của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp ở cấp độ quốc tế.

Hát Xoan (Phú Tho) – Ảnh: nguồn unescovietnam.vn 

Hát Xoan (Phú Thọ) -- Ảnh: nguồn unescovietnam.vn

Tưởng cũng nên biết, trong chiến lược bảo vệ di sản văn hóa của quốc gia đặc biệt văn hóa phi vật thể, Chính phủ Việt Nam đã đồng ý việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi nhận Hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp từ năm 2009 và Chính quyền địa phương, cộng đồng các phường Xoan ở Phú Thọ cùng các cộng đồng liên quan đã đồng thuận đề cử di sản Hát Xoan.

Hồ sơ được gởi đi từ tháng 3-2010 và đến tháng 8-2011 đã được các chuyên gia đánh giá cao giá trị di sản, ghi nhận nỗ lực của cộng đồng cư dân Phú Thọ nhằm bảo vệ di sản trong những năm gần đây và khuyến nghị UNESCO ghi nhận đề cử của Việt Nam.

Xin chúc mừng Chính quyền và cộng đồng cư dân Phú Thọ, các phường Xoan thuộc hai xã Kim Đức và Phượng Lâu. Hy vọng những làn điệu Hát Xoan sẽ góp phần giữ mãi mùa xuân trên quê hương đất Tổ và nét đằm thắm cố hữu của con người Việt Nam…

Aseantraveller.net     

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Hát Xoan Phú Thọ tại:

https://www.aseantraveller.net/tin-tuc/410_hat-xoan-phu-tho.html

Danh mục nội dung