thu nhỏ | phóng to

08/02/2018

LẬP THÀNH PHỐ PHÚC YÊN THUỘC TỈNH VĨNH PHÚC


Sáng 7-2-2018, tại phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam đã thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, trên cơ sở thị xã Phúc Yên cũ.

Như vậy, ngoài tỉnh lỵ là thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thêm thành phố Phúc Yên trực thuộc tỉnh. Cùng với việc lập thành phố Phúc Yên, hai xã Tiền Châu và Nam Viêm trực thuộc thị xã Phúc Yên trước đây cũng được nâng cấp thành phường Tiền Châu và Nam Viêm trực thuộc thành phố Phúc Yên.

Trung tâm thị xã Phúc Yên  

Trung tâm thị xã Phúc Yên – Không ảnh (nguồn Mapio.net)

Việc thành lập 2 phường trên cơ sở nguyên trạng 2 xã và thành lập thành phố Phúc Yên trên cơ sở nguyên trạng thị xã Phúc Yên tạo cơ sở pháp lý và tiền đề cho địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn. Đồng thời cũng góp phần thúc đẩy tiến trình đô thị hóa ở tỉnh Vĩnh Phúc và phát huy mạnh mẽ chức năng đô thị trung tâm công nghiệp-thương mại-dịch vụ-du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

Sau đợt điều chỉnh này, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố và 7 huyện) và 137 đơn vị hành chính cấp xã (15 phường, 12 thị trấn và 110 xã).

ASEAN Traveller     

Danh mục nội dung