thu nhỏ | phóng to

23/04/2020

3 TỈNH BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN VÀ THANH HÓA CÓ THÊM THỊ XÃ MỚI


Chiều 22-4-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét đề xuất thành lập các thị xã thuộc 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Thanh Hóa. Nghị quyết thành lập các thị xã này đã được thông qua với 100% Ủy viên biểu quyết tán thành.

- Thị xã HOÀI NHƠN (tỉnh Bình Định): được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 420,84 km² diện tích tự nhiên và dân số 212.063 người của huyện Hoài Nhơn (cũ). Sau khi thành lập, thị xã Hoài Nhơn có 11 phường (Bồng Sơn, Hoài Đức, Hoài Bảo, Hoài Hương, Hoài Tân, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Xuân, Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam) và 6 xã (Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Hải, Hoài Mỹ, Hoài Phú, Hoài Sơn).  

- Thị xã ĐÔNG HÒA (tỉnh Phú Yên): được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 265,62 km² diện tích tự nhiên và dân số 119.991 người của huyện Hoài Nhơn (cũ). Sau khi thành lập, thị xã Đông Hòa có 5 phường (Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Trung, Hòa Vinh, Hòa Xuân Tây) và 5 xã (Hòa Tâm, Hòa Tân Đông, Hòa Thành, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam).

- Thị xã NGHI SƠN (tỉnh Thanh Hóa): được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 455,61 km² diện tích tự nhiên và dân số 307.304 người của huyện Tĩnh Gia (cũ). Sau khi thành lập, thị xã Nghi Sơn có 16 phường (Bình Minh, Hải An, Hải Bình, Hải Châu, Hải Hòa, Hải Lĩnh, Hải Ninh, Hải Thanh, Hải Thượng, Mai Lâm, Nguyên Bình, Ninh Hải, Tân Dân, Tĩnh Hải, Trúc Lâm, Xuân Lâm) và 15 xã (Anh Sơn, Các Sơn, Định Hải, Hải Hà, Hải Nhân, Hải Yến, Nghi Sơn, Ngọc Lĩnh, Phú Lâm, Phú Sơn, Tân Trường, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Trường Lâm, Tùng Lâm).

ASEAN Traveller     

Danh mục nội dung