thu nhỏ | phóng to

CAMBODIA

A

Tên đầy đủ là Vương quốc Cambodia, nằm về phía Nam bán đảo Đông Dương với diện tích 181.035 km² chủ yếu là vùng đồng bằng được hợp thành bởi sông Mekong, đồng bằng Tonle Sap bồi đắp và đồng bằng bờ hồ Tonle Sáp có tỷ lệ rừng bao phủ đến 70%. Đông giáp Việt Nam, Bắc giáp Lào, Bắc và Tây giáp Thái Lan, Nam giáp vịnh Thái Lan. Thủ đô là Phnông Pênh.

 

Cambodia có dân số 8.060.000 người, trong đó 80% là dân tộc Cao Miên, phần còn lại gồm các dân tộc Chiêm, Phổ Nông, Lào, Thái… Ngôn ngữ chính là tiếng Cao Miên nhưng thông dụng lại là tiếng Pháp. Đa phần người dân nơi đây theo tín ngưỡng Phật giáo, một số rất ít theo đạo Islam, đạo Thiên Chúa …

Được hình thành từ thế kỷ 1 sau công nguyên, Cambodia có một giai đoạn phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng từ thế kỷ 9 – 14 thời Ngô Ca. Tên Cambodia được biết đến từ sau thế kỷ 16. Năm 1863, Cambodia trở thành thuộc địa của Pháp, đến năm 1940 lại bị Nhật xâm chiếm. Sau khi Nhật bại trận, Cambodia lại tiếp tục bị khống chế bởi người Pháp. Ngày 9-11-1953, Cambodia tuyên bố độc lập. Năm 1976, dưới sự lãnh đạo của Klhmer Đỏ, Cambodia được đổi thành nước Cambodia Dân chủ, sau khi Khmer Đỏ bị sụp đổ vào ngày 7-1-1979, nước Cộng hòa Nhân dân Cambodia đã được thành lập. Tháng 2-1990 lại đổi tên thành quốc gia Cambodia. Tên Vương quốc Cambodia được định danh từ ngày 24-9-1993.

Cambodia gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN năm 1999.