DI TÍCH - BẢO TÀNG

  • LĂNG NGUYỄN HỮU HÀO
    Trong số những di tích kiến trúc liên quan đến triều Nguyễn tại Đà Lạt, có lăng Nguyễn Hữu Hào nằm trên một đồi thông thoáng đãng nhìn xuống thác Cam Ly…
«  < 11 12 13