ĐIỂM HẸN TÂM LINH

  • NHÀ THỜ LÃNH ĐỊA ĐỨC BÀ (DOMAIN DE MARIE)
    Domaine de Marie hay Lãnh địa Đức Bà là tên gọi cụm kiến trúc gồm nhà nguyện và hai dãy nhà phía sau của Tu Viện Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn…
  • NHÀ THỜ CAM LY - ĐÀ LẠT
    Có thể nói nhà thờ Cam Ly đã thể hiện một cách tuyệt khéo tính “hội nhập văn hóa”, điều mà có nơi có lúc, các thành phần dân Chúa đang khắc khoải đi tìm…
  • CHÙA MỘT CỘT
    Cách trung tâm Hà Nội chừng 2,5km về hướng Tây Bắc, chùa Một Cột thực tế chỉ là đài Liên Hoa trong quần thể kiến trúc chùa Diên Hựu.
«  < 8 9 10