THẮNG CẢNH

  • VƯỜN QUỐC GIA ULU TEMBURONG (BRUNEI)
    Vườn quốc gia Ulu Temburong là khu vực bảo tồn rừng nhiệt đới tốt nhất trên đảo Borneo, được đánh giá điển hình từ chính sách bảo vệ rừng thành công của Brunei…