DI TÍCH - BẢO TÀNG

  • CUNG ĐIỆN HOÀNG GIA - BIỂU TƯỢNG CỦA VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA
    Nằm tại bờ Tây ngã tư các phân nhánh sông Mekong, Cung điện Hoàng gia là quần thể kiến trúc tráng lệ, tạo thành biểu tượng độc đáo của Vương quốc Campuchia…
  • ANGKOR WAT - KỲ QUAN KIẾN TRÚC
    Angkor Wat tuy chưa phải là một công trình lớn nhất nhưng được đánh giá là một thành tựu kiến trúc huy hoàng, thể hiện trình độ sâu sắc của người Khmer xưa…
  • HUYỀN BÍ KỲ QUAN ANGKOR
    Angkor ngày nay không còn là “thành phố chết” mà đã nhộn nhịp những bước chân người còn hơn cả thời hưng thịnh, trở thành “một địa chỉ nên đến trước khi chết”…