DI TÍCH - BẢO TÀNG

  • KỲ BÍ CÁNH ĐỒNG CHUM (XIENGKHUANG - LÀO)
    “Cánh đồng Chum” là tên dịch từ “Thoong háy hín” trong ngôn ngữ Lào, để chỉ một khu vực văn hóa - lịch sử của quốc gia Lào với hàng ngàn cái chum cổ bằng đá…
  • THÀNH PHỐ DI SẢN LUANG PRABANG (LÀO)
    Luang Prabang hấp dẫn khách du lịch bởi vẻ đẹp vừa tự nhiên vừa nguy nga lộng lẫy của các di tích lịch sử, tôn giáo được xây dựng từ nhiều triều đại khác nhau…