LỄ HỘI

  • LỄ HỘI CHÙA PHAUNG DAW OO (MYANMAR)
    Lễ hội Phaung Daw Oo tại bang Shan là một trong những hoạt động văn hóa truyền thống tiêu biểu và quan trọng nhất ở Myanmar, biểu tỏ lòng kính ngưỡng chư Phật…