ĐIỂM HẸN TÂM LINH

  • CHÙA KYAIKHTIYO - HÒN ĐÁ VÀNG (MYANMAR)
    Chùa Kyaikhtiyo - Hòn đá Vàng (Golden Rock) là một sự xếp đặt lạ lùng của tự nhiên, trải qua hàng nghìn năm chênh vênh vẫn đứng vững trơ gan cùng tuế nguyệt…
  • ẤN TƯỢNG CHÙA VÀNG SHWEDAGON
    Shwedagon hay chùa Vàng là một quần thể gồm nhiều đơn thể chùa bao quanh ngôi chùa trung tâm, nổi bật với tòa tháp dát vàng uy nghi trên đỉnh đồi Singuttara…