DI TÍCH - BẢO TÀNG

  • THÀNH CỔ INTRAMUROS (MANILA - PHILIPPINES)
    Du khách đến Manila thích ghé thăm khu thành cổ Intramuros bởi nơi đây đã từng chứng kiến nhiều thăng trầm trong lịch sử Philippines, khu vực và thế giới…