ĐIỂM ĐẾN KHÁC

  • ĐẶC KHU THỦ ĐÔ BANGKOK (THAILAND)
    Nằm bên hữu ngạn sông Chao Phraya thuộc miền Trung Thailand, Bangkok là một đặc khu - tỉnh thứ 76 của Thailand với cơ cấu là một đơn vị hành chính cấp tỉnh.
  • TAM GIÁC VÀNG - NGHE QUEN MÀ RẤT LẠ
    Từ giữa những năm 50 thế kỷ XX, cả thế giới đều biết tiếng “Tam giác Vàng”, được mệnh danh thủ phủ thuốc phiện vùng Đông Nam Á, trọng điểm của ma túy thế giới…